Hjem

Lokale transformationer

For at udviklingsbistand skal lykkes, er det afgørende, at ejerskabet for en proces ligger lokalt. Det er derfor afgørende med stærke relationer i de indgåede partnerskaber, hvor man i gensidig tillid, arbejder for at bistanden ikke skaber et afhængighedsforhold, men er et skridt på vejen i en udvikling. Målet med denne form for bistand, er at skabe lokale transformationer. Lokale transformationer spirer frem, nedefra og op. Derfor bruger mellemmennesker.dk meget tid på at få bygget stærke partnerskaber, hvor det er naturligt for samarbejdspartnere i udviklingslandet, at påtage sig ejerskabet for processen.

Mellemmennesker.dk arbejder først og fremmest med vidensdeling. Det drejer sig om vidensdeling i forhold til undervisning og læring, uddannelse af lærere, ledelse, sundhed og hygiejne. Der foregår vidensdeling begge veje i partnerskaberne. Det er ikke muligt at lave en undervisningsmodel, der både kan fungere i hovedstaden i Kenya, og på landet i Malawi. Derfor er det ligeså relevant med vidensdeling omkring de aktuelle forhold der hvor skolen ligger.

mellemmennesker.dk

 

Partnerskaber, der øger kvaliteten af uddannelser

i udviklingslande

Det er ikke nok, at have fokus på, at alle mennesker i verden skal have adgang til skolegang. Det er afgørende at have fokus på, at kvaliteten af skolegangen er god. I FN's verdensmål for 2030, er det på dagsordenen, at alle skal sikres lige adgang til kvalitetsuddannelser. Mellemmennesker.dk arbejder med metoder til at være sparringspartner for at øge kvaliteten af uddannelser i udviklingslande.

Vidensdeling

Copyright © All Rights Reserved.